Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:nmukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Ra Men Oy
Y-tunnus: 0940059-6
Kotipaikka: Vantaa
Puhelin: 0400 406 736
Sähköposti: info@fairtex.fi

Rekisteriasioista vastaavayhteyshenkilö

Rauno Partanen
Puhelin 0400 406 736
Sähköposti: info@fairtex.fi

Henkilörekisterin nimi

Ra Men Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyntarkoitus

Ra Men Oy:n asiakasrekisterinhenkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteidenhoitaminen sekä tiedottaminen.

Henkilö voi poistua rekisteristäpyytämällä sitä rekisterinpitäjältä info@fairtex.fitai sähköpostissa olevan linkin kautta.

Rekisteröitävät tiedot

Ra Men Oy:n rekisteriin merkitäänseuraavat tiedot:

-asiakasnumero
-yrityksen tai yhdistyksen nimi
-yhteyshenkilön nimi
-katuosoite, postinumero japostitoimipaikka
-y-tunnus
-puhelinnumero
-sähköpostiosoite
-verkkotunnuksen/webbihotellinpalveluntarjoaja

Säännönmukaiset tietolähteet

Ra Men Oy:n asiakasrekisterintietolähteenä toimii asiakkaan kertomat laskutustiedotrekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi täydentää tietojaYTJ:stä.

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa rekisteristäainoastaan seuraavissa tapauksissa: lainsäädännön niinvelvoittaessa.

Rekisterin suojaus

Fyysisessä muodossa oleva aineisto. 

Lähtökohtaisesti henkilötietoja eikäsitellä manuaalisesti. Mikäli joitain tietoja joudutaankäsittelemään manuaalisesti, henkilötietoja sisältävätasiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedotsäilytetään Ra Men Oy:n tietojärjestelmissä, joissa käytetäänsekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuudenvarmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. palomuurit,käyttäjätunnus ja salasana se4kä ssl-salaus.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa,mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee ollayhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden(1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidyllemaksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeusvaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojenkorjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettavakorjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tuleeolla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltääitseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihintarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllämainitulle yhteyshenkilölle.

Evästeiden käyttö