Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:nmukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Ra Men Oy
Y-tunnus: 0940059-6
Kotipaikka: Vantaa
Puhelin: 0400 406 736
Sähköposti: info@fairtex.fi

Rekisteriasioista vastaavayhteyshenkilö

Rauno Partanen
Puhelin 0400 406 736
Sähköposti: info@fairtex.fi

Henkilörekisterin nimi

Ra Men Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyntarkoitus

Ra Men Oy:n asiakasrekisterinhenkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen sekä tiedottaminen.

Henkilö voi poistua rekisteristä pyytämällä sitä rekisterinpitäjältä info@fairtex.fi tai sähköpostissa olevan linkin kautta.

Rekisteröitävät tiedot

Ra Men Oy:n rekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

-asiakasnumero
-yrityksen tai yhdistyksen nimi
-yhteyshenkilön nimi
-katuosoite, postinumero japostitoimipaikka
-y-tunnus
-puhelinnumero
-sähköpostiosoite
-verkkotunnuksen/webbihotellinpalveluntarjoaja

Säännönmukaiset tietolähteet

Ra Men Oy:n asiakasrekisterintietolähteenä toimii asiakkaan kertomat laskutustiedot rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi täydentää tietoja YTJ:stä.

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa rekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa: lainsäädännön niin velvoittaessa.

Rekisterin suojaus

Fyysisessä muodossa oleva aineisto. 

Lähtökohtaisesti henkilötietoja ei käsitellä manuaalisesti. Mikäli joitain tietoja joudutaan käsittelemään manuaalisesti, henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Ra Men Oy:n tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. palomuurit, käyttäjätunnus ja salasana se4kä ssl-salaus.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa,mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee ollayhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden(1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidyllemaksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeusvaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojenkorjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettavakorjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tuleeolla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihintarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllämainitulle yhteyshenkilölle.

Evästeiden käyttö